AGENDA ·   NIEUWS ·   0181 - 662136 ·   tweespan@primovpr.nl
  CONTACT ·   OUDERS

iCafé

Klankbordgroep van ouders en leerkrachten

iCafé

Binnen onze school is een iCafé opgericht. In het iCafé wisselen we met ouders van gedachten over allerlei schoolzaken. Vier keer per jaar komen we op een wisselende ochtend in de week bij elkaar, onder het genot van een kopje koffie of thee. We starten direct om 08.30 uur en ronden af rond 09.30 uur.

 

Klankbord

Het iCafé is een klankbord, het heeft niet de status van een medezeggenschapsraad, want daar worden beleidsmatige schoolkwesties besproken. Tijdens het iCafé kunnen overigens wel zaken aan de orde komen, die gebruikt worden om beleid te vormen.

 

Verschillende thema’s

Het iCafé geeft u als ouders de mogelijkheid vragen te stellen over de ontwikkeling van ons onderwijs in de richting van ‘Onderwijs voor een Nieuwe Tijd’. (O4NT). Natuurlijk kunt u ook suggesties doen voor relevante schoolzaken. Door de verschillende thema’s, die we enkele weken voorafgaand aan de bijeenkomsten kenbaar maken, is er altijd een gevarieerde samenstelling van ouders en ontstaan er waardevolle gesprekken. Afhankelijk van het thema en het aantal aanmeldingen nodigen wij ook gastsprekers uit.

De onderwerpen die in het iCafé zijn besproken, de ideeën die hieruit voortvloeien en de acties die ons team neemt, worden bekend gemaakt via onze nieuwsbrief.

 

Doet u mee?

Wilt u uw waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van onze school en ons onderwijs? Dan zien wij u graag in ons iCafé. De data waarop de bijeenkomsten plaatsvinden, staan in de jaarplanner. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten door een e-mail te sturen aan Jolanthe Heijsman, via j.heijsman@primovpr.nl.