AGENDA ·   NIEUWS ·   0181 - 662136 ·   tweespan@primovpr.nl
  CONTACT ·   OUDERS

BIBLIOTHEEK OP SCHOOL

Leren begint bij lezen

Leren begint bij lezen

 

Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? Het bestrijden van problemen op het gebied van taal staat hoog op de politieke agenda. Gezamenlijk met de gemeente, de kinderopvang en de bibliotheek pakken we als basisschool deze problemen aan.

 

Het belang van lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.

 

De Bibliotheek heeft landelijk een nieuwe aanpak geïntroduceerd: de Bibliotheek op school.

 

Met de Bibliotheek op school werken de bibliotheek en onze leerkrachten structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Regelmatig komen leesconsulenten boeklezingen geven. Ook nemen onze leerlingen deel aan de Landelijke Voorleeswedstrijden tot 12 jaar.