AGENDA ·   NIEUWS ·   0181 - 662136 ·   tweespan@primovpr.nl
  CONTACT ·   OUDERS

ACTIVITEITENCOMMISSIE

activiteiten voor kinderen, door ouders

Activiteiten voor kinderen, door ouders

 

De activiteitencommissie (AC) organiseert, samen met het team, diverse activiteiten op school, waaronder:

  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Paasviering
  • Tweespan got Talent

 

Daarnaast verleent de AC hand- en spandiensten op school, werven ouders voor het verrichten van werkzaamheden in en rond de school en geeft hulp bij schoolreizen, Koningsspelen en sportdagen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage die ouders per kind betalen. De AC beheert de ouderbijdrage en legt jaarlijks financiële verantwoording af aan de ouders. De schoolreis en werkweek worden apart in rekening gebracht.

 

Komt u ons versterken?

De AC is altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. U kunt natuurlijk ook als hulpouder de verschillende activiteiten op school ondersteunen. Als u de AC wilt komen versterken, meldt u dan aan bij één van de leden of leerkracht.

 

 

Op dit moment bestaat de Activiteitencommissie uit Belinda Verweel (voorzitter, zit links), Caroline Verhoeff (zit rechts), Christelle Fokke (penningmeester, niet op foto), Madelon Mataheroe (staat midden), Mirjam Poljacovic (niet op foto) en Marja Lodder (staat rechts). 

 

Petra Bevaart (staat links) vertegenwoordigt ons team.