AGENDA ·   NIEUWS ·   0181 - 662136 ·   tweespan@primovpr.nl
  CONTACT ·   OUDERS

OUDERS

Rijke en gevarieerde leeromgeving

 

Leren doen we al lang niet meer alleen op school. Om kinderen altijd en overal toegang te geven tot de digitale leeromgeving, werken wij bij obs Tweespan met hedendaagse ICT en technologieën. Zo hebben we iPads en maken we gebruik van diverse onderwijsapplicaties (app’s). Ook u als ouder kan daarmee precies volgen wat uw kind op school doet en de leerlijn thuis opvolgen en begeleiden.

 

We vinden het wel belangrijk om te vermelden dat de iPad een eigentijds hulpmiddel is om te leren. Kortom, geen doel op zich!

 

Leerplan en werkwijze

We werken gedurende het jaar in periodes van 3 maanden: steeds 2 blokken van 6 weken. Elke 6 weken bespreken we met het kind welke vaardigheden de komende periode worden geleerd. Omdat ieder kind anders is, ontwikkelen we een persoonlijk leerplan met uitdagende  leerdoelen en een dag/weekrooster.

 

Drie keer per jaar voeren we zo’n gesprek in aanwezigheid van de ouders, dus met leerkracht, kind en ouder. Hierbij kijken we samen wat er nodig is om kerndoelen te behalen.

 

Het ene kind is bezig met wat hij of zij leuk vindt en leert makkelijker. Het andere kind heeft meer structuur nodig of is misschien even minder gemotiveerd. Dan zal de leerkracht zijn of haar rol aanpassen en zo mogelijk meer  ‘sturen’.

 

Geen klassen maar basisgroepen

Op obs Tweespan werken we met basisgroepen, van waaruit de kinderen aan het werk gaan. Iedere ochtend begint in deze basisgroep. Hier is tijd om ervaringen te delen en samen bijzondere momenten te vieren. Vanuit de basisgroep gaat iedereen aan de slag met zijn eigen taken (in het dag/weekrooster).

 

Balans tussen vrijheid en afspraken

Kinderen krijgen begeleiding op maat van de leerkracht. Leerlingen weten waar ze op welk moment moeten zijn. De leerkrachten bieden rust en structuur. We streven steeds naar de balans tussen (bij het kind passende) vrijheid en duidelijke afspraken.

 

Vaardigheden van nu én de toekomst

Leerlingen krijgen “gewone” vakken zoals rekenen, taal en wereldoriëntatie. De iPad en onderwijsapps spelen daarbij een belangrijke rol, ook in het leren omgaan met nieuwe media. Kinderen leren natuurlijk ook traditioneel schrijven op papier. Dat is namelijk erg belangrijk voor de motorische ontwikkeling.

 

De volgende twee leerdoelen staan centraal op obs Tweespan:

1. Werken aan de basisvaardigheden die zijn vastgesteld voor het basisonderwijs én

2. Het aanleren van vaardigheden die belangrijk zijn voor de 21e eeuw.

 

 

 

Betrokkenheid van ouders

 

De ouders van de leerlingen op OBS Tweespan zijn en worden nauw betrokken bij alle activiteiten en overige operationele zaken. Hiernaast vindt u alle voor u als ouder relevante informatie.

 

Klikt u op de betreffende link om het document te downloaden of naar de betreffende pagina te gaan.

 

 

 

Wat ouders over onze school zeggen

‘Naast het moderne aan de school waarbij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden een grote rol speelt, is het ook een gemoedelijke, vriendelijke dorpsschool met individuele aandacht voor het kind en het gezin.’ 

– Jasenko en Mirjam Poljakovic

‘Er is saamhorigheid onder de leerlingen; alle kinderen uit alle groepen kennen elkaar.’ 

– Peter en Gonne An Beerman

‘Hier wordt ècht naar mijn kind geluisterd en dat onderwijs aangeboden waaraan hij behoefte heeft: verbreding en verdieping op zijn niveau, met begeleiding en persoonlijke aandacht waar nodig. Hij gaat nu weer lachend naar school.’

– Monique van der Schans