AGENDA ·   NIEUWS ·   0181 - 662136 ·   tweespan@primovpr.nl
  CONTACT ·   OUDERS

Lesgeven op een O4NT school betekent:

instructies, workshops, projecten en meer...

Leerkrachten

Beter inspelen op talenten en mogelijkheden van kinderen

 

Ons team bestaat uit 9 vaste leerkrachten en werkt volgens de principes van het Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT). Deze nieuwe aanpak heeft het team gefaseerd ingevoerd in het schooljaar 2013-2014. Sindsdien is de organisatiestructuur aangepast en heeft onze school een goede elektronische infrastructuur met WIFI. Hierbij is de iPad één van de leermiddelen waarmee kinderen zelf aan de slag gaan.

 

Ieder kind krijgt een iPad van de school in bruikleen. Via de iPad werken de leerkrachten met een combinatie van klassikale instructies, workshops, ateliers, projecten en digitale lesmethodes via innovatieve apps, websites en media die in het onderwijs centraal staan. Op deze manier bereiden de kinderen zich al lerend voor op de (technologische) ontwikkelingen in onze samenleving. Zo ontwikkelen zij 21e eeuwse vaardigheden.

 

Het leren met een iPad heeft nog vele andere voordelen. Het is voor de leerkracht mogelijk om het onderwijs specifiek af te stemmen op de kwaliteiten en (leer)behoeften van het individuele kind.

 

Kortom, kinderen krijgen hiermee onderwijs op maat. Bovendien leren de kinderen, naast de gebruikelijke onderwijsmethoden, samen te werken en problemen op te lossen. Een combinatie waarmee kinderen hun (leer-werk) loopbaan een goede start geven.