AGENDA ·   NIEUWS ·   0181 - 662136 ·   tweespan@primovpr.nl
  CONTACT ·   OUDERS

21e eeuwse vaardigheden

Onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT)

De 21e eeuw vraagt om allerlei kennis en vaardigheden

 

Als school zijn wij aangesloten bij onderwijs voor een nieuwe tijd (O4NT). Wij besteden in ons onderwijs veel aandacht aan 21e eeuwse vaardigheden. Voor ons houdt dit in dat onze leerlingen op allerlei gebieden en allerlei niveaus kennis en vaardigheden op doen om op te groeien tot burgers van de 21e eeuw. Het model van Kennisnet en het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) staat hierbij centraal. Hiermee verankeren wij traditionele (klassikale) lesvormen met een hedendaags digitaal leerplatform.

 

21e eeuwse vaardigheden

 

Alle onderdelen van dit model zijn met elkaar verbonden en lopen als een rode draad door ons onderwijs. Samen met diverse partners zoals ouders, de Brede School Bernisse en sportverenigingen, geven wij binnen ons onderwijs vorm aan de 21e eeuwse vaardigheden. De iPad is hierin een belangrijk hulpmiddel.

 

Website OBS Tweespan-39

 

Op dit moment zijn we op de achtergrond bezig met het ontwikkelen van een “Makers space”. Dit is een plek waar kinderen van alle leeftijden kunnen creëren en ontdekken. Houdt u de nieuwspagina van de website in de gaten voor meer informatie.